Verdens helseorganisasjon anerkjenner likheter mellom osteopati, kiropraktiskk og fysioterapi, men peker også på forskjeller i arbeids- og tenkemåten hos osteopaten. Vi bruker kun hendene under den osteopatiske delen av konsultasjonen og vi ser på kroppen som en helhet. Derfor behandler ofte osteopaten flere steder enn bare der du har vondt.