Osteopati

Hva er osteopati?

Osteopati er en manuell behandlingsform, hvor hendene blir brukt som verktøy i diagnostisering og behandlingen. Osteopati er basert på de medisinske fagene som anatomi, fysiologi, biomekanikk, nevrologi og sykdomslære.

En osteopat skiller seg fra andre manuelle behandlere ved at osteopaten ser helheten i pasientens plage(r). Dette gjennom å finne årsaken til symptomene hos pasienten, IKKE bare behandle symptomene. Dette gjennomføres gjennom grundig undersøkelse og behandling som har som målsetning å finne funksjons- og bevegelsesforstyrrelser og å normalisere disse. Osteopaten behandler både akutte og kroniske lidelser.

Som pasient kan du oppleve at osteopaten behandler et annet sted på kroppen enn der symptomene sitter.

Hva skjer hos Osteopaten?

Ved første konsultasjon gjennomføres en grundig undersøkelse med sykehistorie, holdningsanalyse, bevegelighetstester og palpasjon for å kartlegge årsakene til plagene.

Undersøkelsen leder til en osteopatisk diagnose som viser oss hvor i kroppen de viktigste dysfunksjonene er. Denne diagnosen avgjør så behandlingen, som består av manuelle teknikker. Dette i form av ulike behandlingsformer som mobilisering, leddmanipulasjon, avspenning, triggerpunktbehandling eller muskeltøyninger. Behandlingen har en trygg og skånsom tilnærming.
Hver konsultasjon består av undersøkelse og behandling. Hver enkelt pasient får spesielt tilrettelagt behandling ut i fra deres plager.