Samarbeid

Fordeler ved samarbeid med Lillestrøm Osteopati

 • Redusert sykefravær
 • Økt trivsel
 • Reduserte kostnader
 • Økt yte evne og effektivitet
 • Godt arbeidsmiljø

Samarbeid med Lillestrøm Osteopati.
Vi ønsker å tilrettelegge for å bedre helsen til den ansatte. Dette gjennom grundig undersøkelse, behandling og forebyggende tiltak som er tilpasset hver enkelt ansatt. Gjennom tester, samtaler og kartlegging av bedriften kommer vi så fram til en hensiktsmessig og kostnadseffektiv løsning.

Gjennom behandling kan vi forhindre at ansatte med plager forsvinner ut i sykemelding, forebygge overbelastning og skader hos friske arbeidstakere og hjelpe allerede sykemeldte tilbake i arbeid.

Hos Lillestrøm Osteopati Bedrift har vi ulike løsninger:

 • Lillestrøm Osteopati Bedrift kommer til bedriften med faste intervaller, og behandler de ansatte på arbeidsplassen (Lillestrøm Osteopati Bedrift har med eget utstyr og trenger kun et rom til behandling)
 • Forebyggende behandling gir skattefradag om behandlingen foregår hos bedriften.
 • De ansatte i bedriften har mulighet til å bestille time online ved å gå inn på vår hjemmeside.www.lillestrom-osteopati.no
 • Ved bedriftsbehandling er det ofte vanlig at bedriften dekker deler eller hele behandlingssummen for de ansatte. Betaling skjer da ved at Lillestrøm Osteopati Bedrift sender faktura ved månedsslutt, eller etter avtale.
 • Bedriften dekker deler av summen, og de ansatte betaler en egenandel. Mange bedrifter gjør dette ved at egenandelen trekkes av lønna til den enkelte ansatte.

Sykefravær er en stor utgift:

 • Muskel- og skjelettlidelser er den vanligste årsaken til lengre sykefravær.
 • SINTEF har regnet ut at bedriften taper i gjennomsnitt 13.000 kroner per uke ved sykefravær av en ansatt. Lønnsutgifter kommer i tillegg.
 • Statistikk fra NAV viser at det i 2010 var kr.10.453.091 sykefraværsdager som følge av muskler- og skjelettlidelser. Dette tilsvarer kr.2.090.618,2 ukeverk. Også her kommer lønnsutgifter i tillegg.

Ved behandling og forebyggende behandling som dekkes av bedriften, skal ikke den ansatte belastes med fordelsbeskatning.
Kontakt Lillestrøm Osteopati Bedrift for tilbud. Vi kommer gjerne ut til bedriften for en presentasjon om hva vi gjør.